chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang chính thức của Comebet: https://comebetvni.com/

Cookie

Khi khách hàng hàng đăng nhập vào trang chúng tôi có lưu tạm cookie trong trình duyệt, điều này nhằm giúp ghi nhớ lịch sử đăng nhập hỗ trợ khách hàng đăng nhập nhanh hơn trong những lần kế tiếp. Việc lưu cookie này hoàn toàn không ảnh hưởng đến bảo mật cũng không tác động hoặc ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của khách hàng. Một phần của cookie sẽ bị mất khi khách thoát khỏi trang.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI

  • Trang web trò chơi có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được duy trì bởi công ty. Liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, kịp thời hoặc duy trì nội dung có trong các liên kết trên và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc này.
  • Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với những cung cấp, xem xét, phê duyệt hoặc tuyên bố bảo đảm nào với thông tin và nội dung về chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài hoặc cái dịch vụ quảng bá, mở bán sản phẩm trên các trang web khác.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất kỳ về các hợp đồng, sai phạm, sơ suất hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết trang web bên ngoài nào do trang web trò chơi cung cấp.
  • Trừ khi được quy định rõ ràng,chúng tôi sẽ không được cho là có liên quan đến bất kỳ tuyên bố, ý kiến, nhãn hiệu, biểu tượng hoặc hình mẫu khác trên trang web bên ngoài, được quảng bá, mở bán trên trang web bên ngoài trong bất kỳ trường hợp nào. Sản phẩm hoặc dịch vụ, nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của một trang web bên ngoài, hoặc bất kỳ ai có liên quan đến một trang web bên ngoài theo bất kỳ cách nào đều có bất kỳ mối quan hệ hoặc kết nối nào.

LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB TRÒ CHƠI

Quý khách không được thiết lập liên kết bất kỳ phần nào của trang web trò chơi hoặc dịch vụ trò chơi, liên kết câu, liên kết văn bản, hoặc đưa vào thông tin trò chơi.

CẬP NHẬT HOẶC GIÁN ĐOẠN CÁC TRÒ CHƠI

Chúng tôi có quyền thêm các chức năng, trò chơi mới trên trang web, hoặc bắt đầu, tạm ngưng dừng, gián đoạn hoặc hạn chế kết nối, chỉnh sửa tính năng hoặc quyền của trò chơi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN

Công ty có quyền tìm kiếm các biện pháp khắc phục (luật pháp và công bằng) theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm điều khoản này, bao gồm toàn quyền từ chối hoặc hạn chế bất kỳ cá nhân cụ thể nào kết nối với các dịch vụ, trang web và thông tin trò chơi. Quyền chặn truy cập vào các dịch vụ, trang web và thông tin trò chơi thông qua các địa chỉ Internet cụ thể hoặc các thiết bị được kết nối.

ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Quy tắc trò chơi (nếu có) và bất kỳ điều khoản nào khác áp dụng cho việc sử dụng và kết nối các dịch vụ, ứng dụng, thông tin trò chơi và trang web trò chơi cấu thành một phần không thể thiếu của các điều khoản này.

Nếu quy tắc trò chơi và các khoản áp dụng cho việc sử dụng, kết nối các dịch vụ, trang web và thông tin trò chơi không đồng nhất với điều khoản này, thì các điều khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng trừ khi có những quy tắc khác.

SỰ CỐ BẤT KHẢ KHÁNG

Nếu chúng tôi xảy ra các sự cố mang tính chất ngoài tầm kiểm soát do hiện tượng thiên nhiên gây ra như lũ lụt, hỏa hoạn, bão, động đất, sóng thần… hoặc các hiện tượng xã hội như chiến tranh, bạo loạn, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của chính phủ… Sự cố kết nối đường truyền, gián đoạn dịch vụ truyền thông,… không thể cấu thành các hành vi phạm điều khoản này. Quý khách vui lòng thực hiện các đồng ý thực hiện các hành động cần thiết để khắc phục hậu quả của các sự cố trên

TỪ BỎ QUYỀN LỢI

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong khoản này ở bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là sự từ bỏ các quyền được quy định bởi điều khoản này hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực của tất cả hoặc một phần của các điều khoản này, và nó không ảnh hưởng đến quyền hạn của công ty khi thực hiện các hành động tiếp theo

TÍNH HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào hoặc bất kỳ phần nào trong đó bị cơ quan liên quan coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành ở bất kỳ mức độ nào, thì điều khoản hoặc phần này sẽ được tách biệt với các điều khoản khác ở mức độ trên và các điều khoản khác sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ trong phạm vi được pháp luật cho phép.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ QUYỀN HẠN

Chúng tôi sở hữu giấy phép hợp pháp do MGA, GC và PARGOR của chính phủ Philippines cung cấp. Được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh quốc, là công ty giải trí hợp pháp được quốc tế công nhận.
Các tranh chấp mâu thuẫn xảy ra bởi hoặc liên quan đến điều khoản này:

  • Nếu tranh chấp xuất phát từ phía khách hàng, quý khách có thể gửi lên MGA để có giải pháp cuối cùng.
  • Nếu tranh chấp xuất phát từ phía công ty, chúng tôi có thể tiến hành lựa chọn:
    • Dựa theo các quy định trên để gửi đến cho trọng tài nhằm đưa ra giải pháp cuối cùng.
    • Gửi văn bản kiện tụng đến tòa án Philippines với sự đồng ý của khách hàng, nhưng quyền khởi kiện hoặc thủ tục tại các khu vực pháp lý khác của chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng.